Wyniki Naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Nabory trwały od 19.10.2018r. do 05.11.2018r.

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 5/2018, 6/2018 i 7/2018.

Nabory zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” odbyły się w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Tematyka Naborów:

Nabór Nr 5/2018 – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Nabór Nr 6/2018 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Nabór Nr 7/2018 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.