Kwestionariusze RRW-22 i RRW-23 za 2018 rok

Informujemy, że na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW za rok 2018.

 

Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach: RRW 22 – do 15 marca 2019, RRW 23 – do 31 maja 2019.

Kwestionariusze RRW za rok 2018 dostępne są na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego