25 stycznia 2019

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

Czytaj dalej Warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”

Czytaj więcej