Warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

Warsztaty skierowane są do użytkowników zbiorników rybackich i jezior oraz osób zainteresowanych problematyką zrównoważonej gospodarki rybackiej w obszarach występowania ptaków drapieżnych.

Celem warsztatów jest dyskusja na temat problematyki ochrony gatunków drapieżnych, w tym rybołowów z uwzględnieniem gospodarki rybackiej.

Najbliższe spotkania odbędą się w dniach:

  • 31 stycznia-1 lutego 2019 roku w Hotelu Radisson Blue w Szczecinie

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: rybolow.life@lasy.gov.pl do dnia 28.01.2019 roku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń

  •  21 – 22 marca 2019 roku w Hotelu Habenda – Budzyń

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: rybolow.life@lasy.gov.pl do dnia 18.03.2019 roku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń

  • 28 – 29 marca 2019 roku w Hotelu Qubus  – Gorzów Wlkp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: rybolow.life@lasy.gov.pl do dnia 25.03.2019 roku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń