Zaproszenie do udziału w warsztatach refleksyjnych

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne w związku z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” i Lokalnej Grupy Działania “PRYM” na lata 2014-2020.

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne w związku z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “PRYM” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2014-2020, które odbędą się we poniedziałek  25 lutego br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie w godzinach od 11.00 do 14.30.

Warsztaty poprowadzi moderator zewnętrzny Irena Bielawska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy:

– przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego,

– przedstawicieli Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,

– przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,

– przedstawicieli ARiMR, ODR, KRUS,

– Burmistrzów oraz Wójtów z terenu działania LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą”,

– przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu działania LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą”,

– przedsiębiorców z terenu działania LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą”,

– mieszkańców z terenu działania LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą”,

– przedstawicieli sąsiadujących z nami Lokalnych Grup Działania.

Zapewniamy serwis kawowy oraz miłe towarzystwo.

Bardzo liczymy na Państwa obecność, ponieważ Raport z przeprowadzonych warsztatów będzie stanowił podstawę do przygotowania sprawozdania z działalności LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą” w roku 2018.

 

Prosimy o mailowe bądź telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 22 lutego 2019r. (42 235 33 96/97, 730 145 015, biuro@lgdprym.pl, biuro@zikra.org.pl).