Relacja z wyjazdu studyjnego do Bielskiej Krainy

Wyjazdem studyjnym do Bielskiej Krainy rozpoczął się projekt współpracy „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji” realizowany przez 7 lokalnych grup rybackich, 6 grup z Polski i i grupę ze Słowenii. Są to: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania i Regionalna razvojna agencija Posavje Vodilni partner Las Posavje.

Podczas czterodniowego pobytu, pracownicy, członkowie zarządu oraz grupy rybackiej RLGD „Z Ikrą” odwiedzili wiele inspirujących miejsc na terenie Województwa Śląskiego m.in. Instytut Zootechniki PIB w Grodzisku Śląskim, Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Muzeum Browaru w Żywcu, Chlebową Chatę w Górkach Małych oraz Specjalistyczne Gospodarstwa Rybackie „Nałęże w Jaworzu. Przede wszystkim zapoznali się z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina, a także otrzymali lekcję o stroju, języku i kulturze wilamowskiej.

Organizacja i wspólny udział w poszczególnych wizytach studyjnych i konferencji dają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i podnoszenie kompetencji członków wszystkich LGR, co stanowi podstawę realizacji projektów współpracy.
Projekt współpracy jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.