Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Wszystkim beneficjentom realizującym operacje w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przypominamy o obowiązku stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod adresem https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-2/