Podręcznik „Gospodarka cyrkularna na obszarach rybactwa i akwakultury”

Po seminarium FARNET w listopadzie 2018 roku poświęconym gospodarce cyrkularnej, został przygotowany, również w wersji polskiej, podręcznik.

Po seminarium FARNET w listopadzie 2018 roku poświęconym gospodarce cyrkularnej, został przygotowany, również w wersji polskiej, podręcznik Gospodarka cyrkularna na obszarach rybactwa i akwakultury”, bogaty w informacje pomocne dla LGR we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego.

Przewodnik zawiera wyjaśnienia najważniejszych pojęć gospodarki obiegu zamkniętego oraz praktyczne porady jak je stosować w działalności LGR. Łatwe do zastosowania przykłady gospodarki cyrkularnej są w przewodniku ilustrowane opisami działań inicjowanych przez LGR i inne podmioty.