Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą składu osobowego Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” oraz wielkości wskaźnika produktu i rezultatu w ramach celu szczegółowego Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarze LSR do 2022r.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 19 listopada br. do godz. 15.30 telefonicznie pod numerem tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres biuro@.zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 20.11.2019r.