Stoisko informacyjno-promocyjne Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” podczas spotkania wigilijnego w Gminnym Centrum Kultury w Dzierżąznej

Serdecznie zapraszamy uczestników spotkania wigilijnego na nasze stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w Gminnym Centrum Kultury w Dzierżąznej w dniu 6 grudnia br. o godz. 18.00