Posiedzenie Rady RLGD „Z Ikrą”

Informujemy, że posiedzenie Rady RLGD „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2019 i 2/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie RLGD „Z Ikrą” dniu 13 stycznia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 10.00.