Wyniki Naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Nabory trwały od 07.11.2019 r. do 02.12.2019 r.

W dniu 13 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2019, 2/2019.

Nabory zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” odbyły się w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Tematyka Naborów:

Nabór Nr 1/2019 – Publikacje 

Nabór Nr 2/2019 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.