Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Utworzyło wideoinfolinię dla osób głuchych

 

Pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację
rządowego programu Dostępność Plus, koordynuje bądź realizuje wiele inicjatyw i
projektów na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami.
Od środowisk osób głuchych odbieraliśmy alarmujące sygnały, że niesłyszący czuli się
wykluczeni nie tylko z dostępu do aktualnych informacji i zaleceń dotyczących sytuacji
epidemiologicznej w Polsce, ale także często mieli problemy z uzyskaniem pomocy
medycznej. W odpowiedzi na ich postulaty MFiPR wsparło uruchomienie wideoinfolinii dla
osób niesłyszących, zapewniającej im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-
19.

Wspólny projekt resortu, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskiego Związku
Głuchych realizuje konstytucyjne prawo równego dostępu do informacji dla wszystkich.
Jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom wielu instytucji publicznych. Pozwoli im
wypełnić obowiązek wynikający z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U. 2019 poz. 848
oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, Dz.U. 2019 poz. 1696. Przepisy te nakładają na podmioty publiczne
obligatoryjny wymóg zapewnienia dostępności do świadczonych przez nie usług każdemu,
kto potrzebuje z nich skorzystać.

Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby
głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i możliwość
skorzystania z pomocy. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z
całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z
dostępem do Internetu.
Osoba głucha może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie
języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku
podejrzenia, że może być zarażona.

Z wideoinfolinii, oprócz osób z wadą słuchu, skorzystają też placówki służby zdrowia,
służby ratownictwa medycznego. Może się okazać to kluczowe, bo ułatwi
przeprowadzenie wywiadów lekarskich z niesłyszącymi pacjentami, przyśpieszy
ewentualną diagnozę i leczenie.

Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia br. i można się z nią połączyć za pośrednictwem
następujących narzędzi:
1) komunikatora messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na
Facabook’u;
2) komunikatora skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
3) komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr
609 939 546;
4) aplikacji tłumacz on-line języka migowego.
Zachęcamy do korzystania z udostępnionego narzędzia i dzielenia się informacjami o
jego uruchomieniu.