styczeń 2021

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o Państwa zdrowie, tegoroczne warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Z Ikrą” otrzymują inną formę niż dotychczas.
Niestety nie możemy spotkać się z Państwem osobiście, więc zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2020.

Prezentacja poświęcona wdrażaniu strategii RLGD „Z Ikrą” pozwoli Państwu zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektów i osiągniętymi wskaźnikami. Mamy nadzieję, że ułatwi Państwu udział w badaniu ankietowym.

PODSUMOWANIE LSR RLGD Z IKRĄ 2017 2020

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków RLGD
„Z Ikrą”, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych wnioskodawców, mieszkańców obszaru RLGD, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego i lokalnych grup działania.

Wypełnioną ankietę należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@zikra.org.pl, przesłać pocztą na nasz adres: ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew lub złożyć osobiście w biurze RLGD.

Ankieta-wdrażanie LSR-RLGD Z Ikrą

Zapraszamy do przesyłania ankiet do dnia 19 lutego 2021r.

 

Czytaj więcej

Według danych z sierpnia 2020 roku 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania  w tym także grup rybackich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.
Czytaj więcej

19 stycznia 2021 roku złożyliśmy wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mamy pomysł na kolejne warsztaty i promocję naszego karpia i innych ryb słodkowodnych, tym razem z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i przedstawicieli czterech Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Operację pn. „Produkty lokalne – wysoka jakość, dbałość o zdrowie i środowisko łączą pokolenia” pomogą nam zrealizować partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Dziękujemy za mobilizację i wierzymy, że uzyskamy odpowiednią liczbę punktów i będziemy mogli zrealizować nasz pomysł.

Czytaj więcej