Ważna informacja dla beneficjentów działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – nowa wersja sprawozdania końcowego i rocznego z realizacji operacji

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 29 grudnia 2020r. obowiązuje nowa wersja sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV         – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Sprawozdanie i instrukcja są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych