Aktualna strona internetowa PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie obowiązującą w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych instytucji zarządzającej stroną internetową dla Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, jest strona działająca pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.