wniosek o realizację projektu „Produkty lokalne – wysoka jakość, dbałość o zdrowie i środowisko łączą pokolenia” złożony do KSOW

19 stycznia 2021 roku złożyliśmy wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mamy pomysł na kolejne warsztaty i promocję naszego karpia i innych ryb słodkowodnych, tym razem z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i przedstawicieli czterech Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Operację pn. „Produkty lokalne – wysoka jakość, dbałość o zdrowie i środowisko łączą pokolenia” pomogą nam zrealizować partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Dziękujemy za mobilizację i wierzymy, że uzyskamy odpowiednią liczbę punktów i będziemy mogli zrealizować nasz pomysł.