Lokalne Grupy Działania mają wpływ na rozwój swoich gmin.

Według danych z sierpnia 2020 roku 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania  w tym także grup rybackich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.