Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o Państwa zdrowie, tegoroczne warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Z Ikrą” otrzymują inną formę niż dotychczas.
Niestety nie możemy spotkać się z Państwem osobiście, więc zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2020.

Prezentacja poświęcona wdrażaniu strategii RLGD „Z Ikrą” pozwoli Państwu zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektów i osiągniętymi wskaźnikami. Mamy nadzieję, że ułatwi Państwu udział w badaniu ankietowym.

PODSUMOWANIE LSR RLGD Z IKRĄ 2017 2020

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków RLGD
„Z Ikrą”, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych wnioskodawców, mieszkańców obszaru RLGD, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego i lokalnych grup działania.

Wypełnioną ankietę należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@zikra.org.pl, przesłać pocztą na nasz adres: ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew lub złożyć osobiście w biurze RLGD.

Ankieta-wdrażanie LSR-RLGD Z Ikrą

Zapraszamy do przesyłania ankiet do dnia 19 lutego 2021r.