Dodatkowe środki w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W I półroczu br. planujemy przeprowadzić kolejne nabory w ramach wdrażania LSR RLGD „Z Ikrą”. Dostępna kwota środków na nabory wynikająca z różnic kursowych Euro oraz oszczędności z poprzednich konkursów wynosi ok. 1.099.274,00 zł. Państwa pomysły na projekty umożliwią nam określenie wysokości środków przeznaczonych na poszczególne typy konkursów.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy przedsiębiorców, rybaków, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, gminy i ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury do wypełnienia i składania fiszek projektowych.

Wypełnione fiszki prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@zikra.org.pl, pocztą na adres RLGD „Z Ikrą”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew lub składać osobiście w biurze RLGD
w Parzęczewie do dnia 24 marca br.


FISZKA – Lokalne Inicjatywy.docx

FISZKA – Lokalne Inicjatywy.pdf

FISZKA – Przedsiębiorczość.docx

FISZKA – Przedsiębiorczość.pdf