„Z Ikrą” wspieramy działalność rybacką

Jednym z głównych celów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju jest wspieranie działalności rybackich na jej obszarze. Wsparcie jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dotychczas zawarto i zrealizowano
15 umów o wartości ponad 2 493 000 zł.

Pierwszy nabór na wsparcie działalności rybackiej odbył się w 2017 roku na przełomie sierpnia
i września. W konkursie złożono 7 wniosków i tyle samo zostało wybranych do dofinansowania
o łącznej kwocie 1 291 871 zł.

Jednym z wybranych był projekt pn. „Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez budowę wylęgarni ryb w Zalewie” zrealizowany przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Celem tej operacji było zwiększenie wydajności w zakresie chowu i hodowli ryb poprzez budowę nowoczesnej wylęgarni, która poprzez zakup innowacyjnego i nowoczesnego sprzętu oraz budowę budynku wyposażonego w odnawialne źródła energii jest jedynym tak dobrze wyposażonym obiektem na terenie grupy rybackiej. Wylęgarnia pozwala prowadzić chów i hodowlę ryb na najwyższym poziomie, poprzez zastosowanie energii odnawialnej chroni środowisko, a przede wszystkim wpływa na dobrostan ryb. Dzięki realizacji projektu PZW Okręg w Sieradzu to prężnie działająca jednostka akwakultury będąca liderem na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” oraz województwa łódzkiego w chowie, hodowli i sprzedaży ryb.

Kolejną inwestycją dofinansowaną w ramach naboru z 2017 roku była ta pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ryb” realizowana przez „TRANS-MER” SPÓŁKA JAWNA A. I S. KACZMAREK. Firma ta od ponad 30 lat działa na krajowym rynku rybnym. Zakup czterech specjalistycznych samochodów typu chłodnia wyposażonych w innowacyjne baseny, które są montowane na samochodzie obok części chłodniczej umożliwiło transport ryby żywej od lokalnych producentów. Dzięki ten inwestycji TRAN-MER mógł rozszerzyć swoją ofertę handlową i usługową.  Dotychczas na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” nie było przedsiębiorstwa, które posiadałoby tak specjalistyczną flotę samochodową do transportu żywności w tym ryby mrożonej, świeżej i żywej.

Natomiast na zwiększenie wydajności gospodarstwa rybackiego poprzez zmodernizowanie parku maszynowego zdecydował się p. Tadeusz Michaś. Uzyskał dofinansowanie na zakup takich sprzętów jak np. ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, zakup kosiarek rotacyjnej bębnowej i wysięgnikowej,  przenośnika ssąco-tłoczącego. Dzięki temu prace pielęgnacyjne i porządkowe w gospodarstwie rybackim jak wykaszanie skarp grobli, zarośli i trzcinowisk oraz odmulania rowów melioracyjnych
i opaskowych nie zabierają aż tyle czasu. To niezwykle ważne ponieważ stawy hodowlane utworzone zostały wzdłuż rzeki Bełdówki, charakteryzuje duża czystość wód. Ponadto „Karp Bełdowski” to jeden z sztandarowych produktów RLGD ponieważ tradycja hodowli karpia na terenach Bełdowa sięga już
XV wieku, stąd możemy śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego”.

Rok później w 2018 roku, ponownie ogłoszono nabór na wsparcie działalności rybackiej. Wówczas
w konkursie złożono 8 wniosków i tyle samo operacji wybrano do dofinansowania na kwotę
1 216 901,00 zł.

Jedną z operacji, która uzyskała wówczas dofinansowanie jest zrealizowany przez firmę P.H.U „SUMEX” Krystyna Łukasik  projekt pn.  „Poszerzenie oferty gastronomicznej Firmy SUMEX”. W ramach realizacji operacji zakupiono profesjonalną wędzarnię z atestem do wędzenia ryb, wykonano park rekreacyjny, czyli zrewitalizowano tereny o podłożu betonowym na tereny zielone, zbudowano patio konferencyjne, ponadto w ramach operacji zostanie wykonane wejście do restauracji z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W celu wykonania parku została zakupiona duża ilość zieleni (drzewa i krzewy), kruszywa ozdobne, meble parkowe (ławy, stoliki, donice), fontanna oraz elementy oświetlenia solarnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 738 000 zł.

Z kolei firma Nowak Krzysztof Sprzedaż ryb zrealizowała projekt „Zakup środka transportu, maszyn
i wyposażenia służącego poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa”. W ramach realizacji operacji zakupiono m.in. samochód i przyczepę ciężarową, basen do przewozu ryb, sortownicę do narybku, skrzynię transportową mechaniczną, agregat prądotwórczy. Celem operacji było zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i gospodarstwa rybackiego poprzez zmodernizowanie parku maszynowego niezbędnego do wykonywania prac w firmie i gospodarstwie oraz sprzedaży ryb na najwyższym poziomie, skracając czas ich wykonywania, pomagających chronić środowisko, a przede wszystkim wpływających na dobrostan ryb. Całkowity koszt projektu wyniósł 352 291 zł.