Zaproszenie na stoisko informacyjno-promocyjne

Wraz z Lokalną Grupa Działania „PRYM” zapraszamy Was na nasze stoisko informacyjno- promocyjne do Konstantynowa Łódzkiego na oficjalne otwarcie Rynku przy ul. Sucharskiego.
Już 11 czerwca od godz. 14 znajdziecie nasze kolorowe stoiska, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz wiele innych atrakcji!
Przyjdźcie koniecznie!