RLGD „Z Ikrą” wspiera infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

W ramach powyższego działania Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” przeprowadziła 4 nabory, dzięki którym zrealizowano 22 operacje, jedna jest w trakcje rozliczania, a jedna w trakcie realizacji. Łącznie dotychczas wsparto 24 projekty na kwotę 4 377 693,90 zł. Kolejne operacje będą realizowane w roku 2022, ponieważ 8 czerwca br. zakończył się nabór RLGD dot. rozwoju tego typu infrastruktury.

Jedną z operacji zrealizowanych w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” jest projekt, którego wnioskodawcą był  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 152 000 zł. W ramach projektu zostały wykonane roboty przygotowawcze, ziemne, chodniki i łączniki z drogą gminną, pomosty pływające, mała architektura, roboty wykończeniowe. Realizacja operacji sprawiła, że miejsce stało się atrakcyjne zarówno dla nowych mieszkańców jak i turystów odwiedzających gminę Uniejów.

Kolejnymi, niezwykle ciekawymi projektami były operacje zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Operacja pn. „Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna” oraz projekt „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna”.

Za łączną kwotę dofinansowania 190.297 zł zbudowano wolno stojącą tężnię solankową wraz z zagospodarowaniem terenu, montażem oświetlenia LED i wykonaniem nasadzeń, a także wykonano utwardzenia, chodniki, zamontowano elementy edukacyjne, grill, altanę oraz wybudowano pomost pontonowy. Zaprojektowano także solarne lampy parkowe LED i stacje naprawy rowerów.