Wyniki Naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Nabory trwały od 10.05.2021 r. do 08.06.2021 r.

W dniu 29 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2021, 2/2021 i 3/2021.

Nabory zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” odbyły się w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Tematyka Naborów:

Nabór Nr 1/2021 – Wspieranie działalności rybackiej

Nabór Nr 2/2021 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Nabór Nr 3/2021 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.