Doprecyzowane zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Doprecyzowanie zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi upubliczniło doprecyzowanie zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które obowiązują od 23.06.2021 r. Ponadto upowszechniło wytyczną dotyczącą wydłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń wynikających z zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Doprecyzowanie zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.