Podsumowanie – W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych”

W dniach 5-12 sierpnia 2021 roku, w ramach realizacji operacji pn. „W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zorganizowała wyjazd do Republiki Węgierskiej.

Partnerami projektu były: Stowarzyszenie Dolina Karpia, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu” i Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”.

Celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy 24 osób z 4 lokalnych grup działania w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy służącej rozwojowi obszarów wiejskich oraz zarządzania projektami.

Cel został zrealizowany poprzez organizację wyjazdu studyjnego, umożliwiającego zapoznanie się z ww. tematyką i podniesienie wiedzy w tym zakresie. Program wyjazdu został tak ułożony żeby uczestnicy spotykali się z różnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządu i mogli obejrzeć przedsiębiorstwa i nawiązać bezpośredni kontakt, zadawać pytania i w ten sposób podnosić swoją wiedzę i zdobywać informacje i doświadczenie oraz inspirację.

W ramach realizacji programu odbyło się spotkanie wszystkich uczestników, na którym przedstawiciele poszczególnych LGD omówili swoje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy na swoim terenie oraz swoje doświadczenia w zakresie zarządzania projektami.

W ramach realizacji celu operacji uczestnicy jeszcze:

 • odwiedzili gospodarstwo Bakó Kertészeti Kft., gdzie spotkali się także z Alicją Henryką Szőriné Zielinska GRODAN B.V., Dr. I Nagygál János z Árpád- Agrár Zrt. – wykorzystanie zasobów przyrodniczych do rozwoju produkcji rolnej, realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, tworzenie sieci współpracy – spółdzielnia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • odwiedzili gospodarstwo Agroperfekt Kft. Székhely – przetwórstwo rolne w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, produkty lokalne, marketing, promocja i sprzedaż, realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • wzięli udział w pokazie gotowania gulaszu oraz prelekcji Karcagi Birkafőzők Egyesülete (Stowarzyszenia Kucharzy Owcy Karcag), dotyczącej tradycji związanych z gulaszem – organizacja imprez i budową promocji regionu na bazie tradycyjnej potrawy, tworzenie produktu turystycznego wykorzystującego zasoby kulturowe, kulinarne,
 • zobaczyli kompleks basenów termalnych w Berekfürdő – wykorzystanie zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki i promocji miasta,
 • odwiedzili Targ przy Zalár utca w Egerze – przykład funkcjonującego targowiska z produktami lokalnymi, sezonowymi z okolicznych gospodarstw, z którego korzystają mieszkańcy i turyści, rozwój obszarów wiejskich, promocja produktów lokalnych i utworzenie atrakcji turystycznej,
 • zwiedzili Tisza tavi Okocentrum – wykorzystanie zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki, promocji regionu, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, rozwój obszarów wiejskich, realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • zwiedzili Winnicę Patricius – rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój przetwórstwa lokalnego, promocja i marketing, stworzenie atrakcji turystycznej poprzez oferowanie degustacji, wyżywienia, organizacji imprez okolicznościowych na miejscu w winnicy,
 • odwiedzili Muzeum Tokaju – zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja obszarów wiejskich i przetwórstwa lokalnego,
 • wzięli udział w spotkaniu w Ratuszu z Dr Attila Ulrich zastępcż burmistrza Nyíregyháza, Tamás Bárkányi przewodniczącym Samorządu Narodowości Polskiej w Nyíregyháza,  Emese Zsel szefową Biura Paktu projektu Paktu zatrudnienia Nyíregyháza, Eszter Ligetfalvi-Komiszár, lokalnej koordynator rozwoju produktów i usług – tworzenie sieci przedsiębiorców z terenu miasta i obszarów wiejskich, poprzez tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, dobre praktyki lokalnego programu rozwoju produktów i usług, sposób pomocy lokalnym przedsiębiorcom
  i promocji produktów lokalnych, w tym żywnościowych, turystycznych i rękodzielniczych, stworzenie miejsca do promocji i sprzedaży produktów lokalnych na rynku w mieście oraz lokalnym sklepie,
 • zwiedzili największe na Węgrzech regionalne Muzeum Wsi na wolnym powietrzu – zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, promocja lokalnych producentów żywności i rękodzieła, wykorzystanie zasobów kulturowych, przyrodniczych i wytwórców lokalnych do rozwoju turystyki.

Efektem realizacji operacji jest podniesienie wiedzy 24 osób z terenu 4 LGD w zakresie małego przetwórstwa lokalnego oraz połączenia go z rozwojem działalności gospodarczej w zakresie turystyki; możliwości tworzenia sieci współpracy międzyterytorialnej, międzynarodowej i lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz efektywnych metod zarządzanie projektami.