Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura (ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew)
od 28 stycznia 2022r. do 4 lutego 2022r. w godz. 8.00-16.00.

Treść ogłoszenia: Kierownik Biura RLGD „Z Ikrą”