Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Dalików!

Konsultacje społeczne na ternie naszym partnerskich gmin:

Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz.

Konsultacje społeczne dotyczące wypracowania wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju

na lata 2023-2027

Program spotkań:

Rejestracja Uczestników;

Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;

Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD połączona z dyskusją;

Analiza celów strategii, w tym wymiarach celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań połączona z dyskusją;

Podsumowanie spotkania.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Dalików

20 września godzina 12:00-15:00

Urząd Gminy w Dalikowie

plac Powstańców 1