DZIĘKUJEMY!

Za nami spotkania konsultacyjne, które odbyły się w naszych gminach partnerskich.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydowali się spotkać z nami, podzielić swoimi

spostrzeżeniami na temat dalszego rozwoju, inwestycji na terenach obejmujących

LSR RLGD ”Z Ikrą”. Każda myśl, każda uwaga i każde pytanie przybliżają

nas do stworzenia dokumentu będącego odzwierciedleniem Waszych potrzeb.

Dziękujemy!

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.