Warsztaty strategiczne

W dniu 19 kwietnia 2023 roku o 9:00 w Parzęczewie

Odbyły się warsztaty strategiczne aktywizacja ludzi młodych z udziałem

ekspertów ze Stowarzyszenia OPUS w łodzi oraz uniwersytetu Łódzkiego

podczas wypracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju

w ramach

Programu Funduszu Europejskie dla Rybactwa na lata 2012-2027