23 sierpnia 2023

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą zaktualizowaną wersją książeczki

„Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, stawu, rzeczki”,

przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Słonka i Słodek, krople słonej i słodkiej wody, i tym razem przeprowadzą Was nie tylko przez pełen tajemnic i ciekawostek  świat ryb występujących w Polsce ale również w Morzu Bałtyckim.

W tym wydaniu zapoznamy Was z nowym funduszem Unii Europejskiej i przedstawimy program, za pośrednictwem którego program będzie w Polsce wdrażany.

Program, o którym mowa, to Fundusze Europejskie dla Rybactwa i jest częścią Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), który będzie realizowany w latach 2021–2027.

EFMRA służył będzie do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), zintegrowanej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami.

Czy rozpoznasz nowe grafiki?

Zmierz się z nowymi zagadkami i krzyżówką. Po więcej informacji o EFMRA oraz o naszych polskich rybach, Słodek i Słonka zapraszają do książeczki.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/media/121513/SlodekSlonka.pdf

Czytaj więcej

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się przewodnikiem

„Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”

przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokazującym ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzącym do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze przez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu  Morskiego i Rybackiego.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/media/114951/Broszura.pdf

Czytaj więcej