UWAGA

Już wkrótce rozpoczną się nabory na wsparcie z mechanizmu wojennego – tak zwane „wojenne”.

1. dla sektorów: rybołówstwa morskiego (limit środków 25 mln zł) i rybactwa śródlądowego (limit środków 2,4 mln zł) – ogłoszenie naboru 31 sierpnia 2023 r., termin składania wniosków 6-12 września 2023 r.;

Link do naboru:
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-53-srodki-dotyczace-obrotu—rybolowstwo-srodladowe-?fbclid=IwAR3zR_TMiUFfS8q39qxPb1ncUxMDxQmP0J5OcVN_AVKz02TMKLVMYkzcTdk

W załączeniu wzory wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełnienia oraz wzór oświadczenia IRŚ potwierdzającego powierzchnię użytkowanych obwodów.

2. dla sektora akwakultury (limit środków 64,5 mln zł) – ogłoszenie naboru 11 września 2023 r., termin składania wniosków 19-25 września

 Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego opublikowano wzory oświadczeń dla naborów.

Link do wzorów oświadczeń: https://www.infish.com.pl/pomocwojenna

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-z-mechanizmu-wojennego-dla-sektorow-rybolowstwa-rybactwa-srodladowego-i-akwakultury