11 września 2023

10 września odbyła się X jubileuszowa Wyprawa Nordic Walking do Egiptu organizowana przez Gminę Pęczniew. W tym roku pogoda okazała się być łaskawa dla uczestników wydarzenia, którzy świetnie się bawili. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie udziału w wyprawie otrzymały medale, paszporty i gadżety, a to wszystko zwieńczone poczęstunkiem i zabawą taneczną.

Czytaj więcej