Za nami kolejne spotkanie dotyczące nowej LSR

Dnia 15 września 2023 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Jego uczestnikami byli laureaci tegorocznej edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład członków RLGD „Z Ikrą”. Podczas spotkania stypendyści przedstawili swoje pomysły na rozwój obszaru oraz aktywizację ludzi młodych.