Broszura na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Broszura na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)  jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Ta broszura (PDF 1 MB) jest dla Ciebie. Zapraszamy do lektury!

Okładka broszury – rysunkowe ryby

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/fundusz-europejski-dla-rybactwa-broszura-informacyjna/