Podręcznik informacji i promocji

Z Podręcznika w zakresie informacji i promocji projektów UE dowiesz się m.in.:

  • jakie masz obowiązki promocyjne w projekcie,
  • jak prawidłowo je wypełnić,
  • jak planować działania informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie.

Dokument do pobrania:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji – wersja z grudnia 2023 r. (PDF 4 MB)

https://www.rybactwo.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf