Posty autora

Zapraszamy Państwo do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022. Czytaj dalej Ankieta konsultacyjna na potrzeby wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj więcej

W dniu 5 października br. w Parzęczewie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”. Stowarzyszenie zostało założone przez gmin (Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz), przedstawicieli kół wędkarskich działających w Sieradzkim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, rolników, przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą ryb i organizacje pozarządowe z tego terenu. Czytaj dalej Zebranie założycielskie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj więcej

Dnia 22 października br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020

Polsce przyznano środki na jego realizację z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym w wysokości 179 290 055 euro, daje łącznie 710 509 511 euro. Czytaj dalej Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020

Czytaj więcej