RLGD „Z Ikrą”

Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu – cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022

Czytaj dalej Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Ochrona środowiska

Czytaj więcej

Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką – cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022.

Czytaj dalej Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Infrastruktura

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu Rady RLGD „Z Ikrą”, „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” oraz kryteriów oceny.

Czytaj dalej Aktualizacja Lokalnej Strategi Rozwoju, Regulaminu Rady oraz Procedur standardowych wyboru i oceny operacji RLGD „Z Ikrą”

Czytaj więcej