Dobre praktyki – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Dobre praktyki – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR„Cudze chwalicie, swego nie znacie …”

Wnioskodawca – Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Całkowity koszt projektu – 138 100,00

Kwota dofinansowania – 117 385,00

Operacja polegała na wynajęciu sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, przygotowaniem stołu regionalnego, honorarium dla konferansjera/dj, animacji dla dzieci, placu zabaw dla dzieci, pokazu kulinarnego z udziałem uczestnika programu telewizyjnego, przygotowaniem dań regionalnych, zakupie nagród dla uczestników – stoiska, zakupie statuetek dla uczestników stoisk, honorarium zespołów estradowych, opłacie ZAiKS, wynajęciu zaplecza dla artystów, ubezpieczeniu wydarzenia, zabezpieczeniu wydarzenia (płotki przy scenie), wynajęciu ochrony, sprzątania i kosze, zabezpieczenia medycznego, sanitariatów, promocja wydarzenia.

 


Piknik wędkarski – Byczyna 2018

Wnioskodawca – Gmina Poddębice

Całkowity koszt dofinansowania – 20 640,00

Kwota dofinansowania – 17 544,00

W ramach operacji zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną oraz konkurs wędkarski. W ramach zadania zakupiono nagrody, trofea oraz medale dla uczestników konkursu wędkarskiego a także zapewniono posiłek z grilla. Wynajęto również urządzenia zabawowe tzw. dmuchańce (zjeżdżalnie, plac zabaw, byk rodeo, wieża do skoków, basen z kulami itp.) a także animatorów którzy poprowadzili zabawy sportowe i zapewnili atrakcje takie jak malowanie twarzy, malowania przestrzenne na folii, pokaz baniek mydlanych, zapewniona został także wata cukrowa bez ograniczeń.


Organizacja wydarzenia artystyczno-kulturowego w miejscowości Pęczniew, promującego obszar RLGD „Z Ikrą”

Wnioskodawca – Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Całkowity koszt dofinansowania – 41 176,47

Kwota dofinansowania – 35 000,00

W ramach inwestycji opłacono wynagrodzenie zespołu Baciary – koncert, zorganizowano degustację lokalnych potraw rybnych, wynajęto scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, opłacono koszty ochrony wydarzenia, zorganizowano konkurs plastyczny pt.  „Walory przyrodniczo – rybackie Zbiornika Jeziorsko” i zakupiono nagrody.

 


Setna rocznica odzyskania niepodległości – wydarzenie promujące obszar RLGD „Z Ikrą”

Wnioskodawca – Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach

Całkowity koszt dofinansowania – 50 000,00

Kwota dofinansowania – 40 000,00

Operacja polegała na rekonstrukcji wydarzenia historycznego oraz nagłośnienia upamiętniającego setną rocznicę odzyskania niepodległości. W odtwarzaniu wydarzeń historycznych, które odbyły się na łąkach, w dolinie rzeki Ner, wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej z armii państw zaborczych czyli: Carska Rosja, Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry, łącznie było minimum 100 rekonstruktorów w tym 10-15 kawalerii konnej.


Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie – Organizacja wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew, promujących obszar RLGD „Z Ikrą”.

Wnioskodawca– Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Wnioskodawca – Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Całkowity koszt dofinansowania – 33 333,34 zł

Kwota dofinansowania – 28 000 zł

Zakres operacji obejmował organizację 2 wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew tj.:
1. Organizacja wydarzenia artystycznego w Siedlątkowie pn.: „Kolory Polski” – promującego obszar RLGD. Impreza zostanie zorganizowana w centrum miejscowości Siedlątków przy kościele, w dniu 14 lipca 2019 roku (plac przy kościele, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Przewidziano występ artystów z Filharmonii Łódzkiej (muzyka poważna), występ Orkiestr Dętych z terenu Gminy Pęczniew. Degustację lokalnej zupy rybnej dla wszystkich uczestników.
2. Organizacja wydarzenia pn.: „Piesza Wyprawa do Egiptu Szlakiem Doliny Rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” – promującego obszar RLGD. Impreza została zorganizowana w miejscowości Pęczniew, w dniu 14 września 2019 roku (plac przy zatoce w Wylazłowie, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Projekt dotyczył organizacji imprezy kulturalno-turystycznej, imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie Gminy Pęczniew, promującej atrakcje regionu, szlaki turystyczne i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy i przestrzenny regionu. Zasięg organizowanego wydarzenia obejmował całe województwo łódzkie, natomiast najliczniejsza grupą uczestników byli mieszkańcy gmin LGD. Dodatkowym aspektem oprócz samej organizacji imprezy z zakresu turystyki aktywnej była szeroka promocja walorów turystycznych i przyrodniczych, rybackich Zbiornika Jeziorsko i jego okolic.

„Kolorowy ogród”

Wnioskodawca – Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Całkowity koszt dofinansowania – 41 225,00

Kwota dofinansowania – 35 000,00

Realizacja projektu zakładała współpracę pomiędzy gminną instytucją kultury oraz Fundacją „Obudzić zmysły”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Poddębicach p.n. „Kolorowy ogród” w dniu 1 czerwca 2019 r. W celu zachęcenia do aktywnego udziału w wydarzeniu jak największej grupy mieszkańców, w tym całych rodzin – na terenie parku rozstawione zostały urządzenia zabawowe tzw. dmuchańce (zjeżdżalnie, plac zabaw), stoły do cymbergaja. Zaplanowano również zabawy prowadzone przez animatorów malowanie buziek, modelowanie baloników oraz warsztaty tematyczne. Na terenie parku odbył się plenerowy spektakl teatralny.