Dobre praktyki – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Dobre praktyki – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR„Cudze chwalicie, swego nie znacie …”

Wnioskodawca – Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Całkowity koszt projektu – 138 100,00

Kwota dofinansowania – 117 385,00

Operacja polegała na wynajęciu sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, przygotowaniem stołu regionalnego, honorarium dla konferansjera/dj, animacji dla dzieci, placu zabaw dla dzieci, pokazu kulinarnego z udziałem uczestnika programu telewizyjnego, przygotowaniem dań regionalnych, zakupie nagród dla uczestników – stoiska, zakupie statuetek dla uczestników stoisk, honorarium zespołów estradowych, opłacie ZAiKS, wynajęciu zaplecza dla artystów, ubezpieczeniu wydarzenia, zabezpieczeniu wydarzenia (płotki przy scenie), wynajęciu ochrony, sprzątania i kosze, zabezpieczenia medycznego, sanitariatów, promocja wydarzenia.


Piknik wędkarski – Byczyna 2018

Wnioskodawca – Gmina Poddębice

Całkowity koszt dofinansowania – 20 640,00

Kwota dofinansowania – 17 544,00

W ramach operacji zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną oraz konkurs wędkarski. W ramach zadania zakupiono nagrody, trofea oraz medale dla uczestników konkursu wędkarskiego a także zapewniono posiłek z grilla. Wynajęto również urządzenia zabawowe tzw. dmuchańce (zjeżdżalnie, plac zabaw, byk rodeo, wieża do skoków, basen z kulami itp.) a także animatorów którzy poprowadzili zabawy sportowe i zapewnili atrakcje takie jak malowanie twarzy, malowania przestrzenne na folii, pokaz baniek mydlanych, zapewniona został także wata cukrowa bez ograniczeń.


Organizacja wydarzenia artystyczno-kulturowego w miejscowości Pęczniew, promującego obszar RLGD „Z Ikrą”

Wnioskodawca – Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Całkowity koszt dofinansowania – 41 176,47

Kwota dofinansowania – 35 000,00

W ramach inwestycji opłacono wynagrodzenie zespołu Baciary – koncert, zorganizowano degustację lokalnych potraw rybnych, wynajęto scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, opłacono koszty ochrony wydarzenia, zorganizowano konkurs plastyczny pt.  „Walory przyrodniczo – rybackie Zbiornika Jeziorsko” i zakupiono nagrody.

 


Setna rocznica odzyskania niepodległości – wydarzenie promujące obszar RLGD „Z Ikrą”

Wnioskodawca – Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach

Całkowity koszt dofinansowania – 50 000,00

Kwota dofinansowania – 40 000,00

Operacja polegała na rekonstrukcji wydarzenia historycznego oraz nagłośnienia upamiętniającego setną rocznicę odzyskania niepodległości. W odtwarzaniu wydarzeń historycznych, które odbyły się na łąkach, w dolinie rzeki Ner, wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej z armii państw zaborczych czyli: Carska Rosja, Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry, łącznie było minimum 100 rekonstruktorów w tym 10-15 kawalerii konnej.


Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie – Organizacja wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew, promujących obszar RLGD „Z Ikrą”.

Zakres operacji obejmował organizację 2 wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew tj.:
1. Organizacja wydarzenia artystycznego w Siedlątkowie pn.: „Kolory Polski” – promującego obszar RLGD. Impreza zostanie zorganizowana w centrum miejscowości Siedlątków przy kościele, w dniu 14 lipca 2019 roku (plac przy kościele, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Przewidziano występ artystów z Filharmonii Łódzkiej (muzyka poważna), występ Orkiestr Dętych z terenu Gminy Pęczniew. Degustację lokalnej zupy rybnej dla wszystkich uczestników.
2. Organizacja wydarzenia pn.: „Piesza Wyprawa do Egiptu Szlakiem Doliny Rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” – promującego obszar RLGD. Impreza została zorganizowana w miejscowości Pęczniew, w dniu 14 września 2019 roku (plac przy zatoce w Wylazłowie, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Projekt dotyczył organizacji imprezy kulturalno-turystycznej, imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie Gminy Pęczniew, promującej atrakcje regionu, szlaki turystyczne i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy i przestrzenny regionu. Zasięg organizowanego wydarzenia obejmował całe województwo łódzkie, natomiast najliczniejsza grupą uczestników byli mieszkańcy gmin LGD. Dodatkowym aspektem oprócz samej organizacji imprezy z zakresu turystyki aktywnej była szeroka promocja walorów turystycznych i przyrodniczych, rybackich Zbiornika Jeziorsko i jego okolic.