Dobre praktyki – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Dobre praktyki – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjnaGmina Lutomiersk -Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku

Gmina Lutomiersk otrzymała dofinansowanie w wysokości 296 124 zł na wykonanie projektu „Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku”. W ramach projektu zostały wykonane:  bieżnia o nawierzchni poliuretanowej wokół istniejącego boiska do piłki nożnej, skocznia w dal i wzwyż, wymiana nawierzchni trawiastej na boisku, wyposażenie boiska w trybuny, montaż profesjonalnych bramek do gry w piłkę nożną, montaż oświetlenia solarnego  opartego o gotowe, hybrydowe zestawy oświetleniowe ze źródłem światła LED. W wyniku realizacji operacji został podniesiony standard życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i wzrost atrakcyjności turystycznej na obszarach rybackich i akwakultury, poprzez modernizację boiska rekreacyjnego w Lutomiersku, gm. Lutomiersk


Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku – Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości Malanów

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku otrzymał środki w wysokości 96 283 zł na projekt pod nazwą „Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości Malanów”. Dzięki dofinansowaniu powstało nowoczesne miejsce wypoczynku i rekreacji. W ramach projektu został odbudowany staw, powstał obiekt infrastruktury rekreacyjnej – siłownia plenerowa, altana drewniana z ławkami, stołami, koszami na śmieci i lampą solarną hybrydową. Poprzez realizacje projektu zostały  zaspokojone potrzeby społeczne mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie miejsca zabawy i rekreacji w Malanowie


Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku – Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku otrzymał środki w wysokości 59 299 zł na projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerownice”. Z racji tego, że obiekt leży na pograniczu sołectw, a nawet gmin korzysta z niego znacznie więcej osób. Dzięki projektowi powstał plac zabaw i siłownia plenerowa. W wyniku realizacji operacji zostały zaspokojene potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie miejsca zabawy i rekreacji w Jerwonicach

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie – Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie otrzymał środki w wysokości 152 000 zł na projekt „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki”. Realizacja operacji sprawiła, że miejsce stało się atrakcyjne zarówno dla nowych mieszkańców jak i nowo uruchamianych działalności gospodarczych. W ramach projektu zostały wykonane roboty przygotowawcze, ziemne, chodniki i łączniki z drogą gminną, pomosty pływające, mała architektura, roboty wykończeniowe oraz nadzór inwestorski.

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew

Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie otrzymała środki w wysokości 267 070 zł na operacje pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew”. Dzięki przyznanym środkom Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie wyposażyła istniejący już plac zabaw w urządzenia siłowni plenerowej oraz lampę solarną, uporządkowała park oraz odnowiła starą kamienna studnię, zamontowano ławki oraz wybudowano ciąg komunikacyjny łączący wszystkie wymienione elementy.


Gmina Dalików – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny

Gmina Dalików otrzymała środki w wysokości 160 633 zł na projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny”. Zakres operacji obejmował montaż wyposażenia siłowni plenerowej oraz lampy solarnej, budowę altany z ławkami i stołami, a także budowę ciągu komunikacyjno-postojowego łączącego wszystkie wymienione elementy, świetlicę wiejską oraz plac zabaw.


Gmina Dalików – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików

Gmina Dalików otrzymała środki w wysokości 24 749 zł na projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików”. W wyniku realizacji projektu powstało nowoczesne boisko do piłki nożnej. Z projektu zostały zakupione dwie bramki stacjonarne, 2 bramki przenośne, 2 piłkochwyty). Dzięki temu poszerzono ofertę rekreacyjną miejscowości Dalików w oparciu o zasoby lokalne.


Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim – Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim otrzymała środki w wysokości 300 000 zł na projekt pod nazwą „Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie”. Dzięki przyznanym środkom zostały zaspokojone potrzeby społeczne mieszkańców i turystów oraz poprawiła się jakość życia. W wyniku realizacji operacji zostały wykonane następujące prace przygotowawcze: prace wyburzeniowe, porządkowe, przyłącza, instalacja sanitarna w budynku, przebudowa pomieszczeń, wymiana dachu, docieplenie przegród pionowych oraz poziomych, a także instalacja elektryczna.


Gmina Aleksandrów Łódzki – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu

Gmina Aleksandrów Łódzki otrzymała dofinansowanie w wysokości 152 454 zł na projekt „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu”. Zakres operacji obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie fundamentów pod domek konstrukcji drewnianej, montaż i dostawa domku o powierzchni użytkowej 60 m² z gotowych elementów drewnianych wraz z osadzeniem okien i drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zakupem oświetlenia zewnętrznego zasilanego panelem fotowoltaicznym oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Operacja zapewniła zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu mającej na celu promocję obszarów rybackich.


Gmina Wartkowice  – Zespół pałacowo – parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Gmina Wartkowice otrzymała środki w wysokości 277 394 zł na projekt „Zespół pałacowo – parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą””. Dzięki przyznanym środkom została wykonana wymiana pokrycia dachowego wraz z iniekcją murów oraz 7 sztuk tablic informacyjnych zawierających: historie projektu, opis ciekawych punktów obserwacyjnych na terenie kompleksu i regulamin korzystania z zabytkowego parku. Poprzez realizacje operacji zostały zaspokojone  potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie miejsca atrakcyjnego turystycznie w celu wypoczynku i rekreacji na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo – parkowego w Starym Gostkowie.

 


Gmina Parzęczew – Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie

Gmina Parzęczew otrzymała środki w wysokości 299 281 zł na projekt „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie”. W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne, piłochwyty, chodniki, ogrodzenie, nawadnianie z przyłączem wodociągowym, małą architekturą, zielenią i konserwacją rowu. Dzięki temu zostały zaspokojone potrzeby społeczne mieszkańców, w tym podniesiono jakość i atrakcyjność życia na obszarach rybactwa i akwakultury poprzez udostępnienie miejsca wypoczynku i rekreacji w Chociszewie.


Gmina Poddębice – Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie

Gmina Poddębice otrzymała środki w wysokości 8 019 zł na projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie”. Dzięki przyznanym środkom powstała wiata rekreacyjna, wyposażenie wiaty w stół i siedziska drewniane, montaż oświetlenia solarnego led oraz utwardzenie terenu pod wiatę. W wyniku realizacji operacji zostały zaspokojone potrzeby mieszkańców oraz popraw jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostepnienie miejsca wypoczynku i rekreacji w Poddębicach.


Gmina Konstantynów Łódzki –   Budowa siłowni plenerowej na pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim

Gmina Konstantynów Łódzki otrzymała środki w wysokości 49 980 zł na projekt „Budowa siłowni plenerowej na pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim”. W ramach projektu zostały zamontowane urządzenia  siłowni plenerowej na pylonach oraz położona została kostka brukowa pod pylonami wraz z obrzeżami. W wyniku realizacji operacji zostały zaspokojone potrzeby mieszkańców oraz popraw jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostepnienie miejsca wypoczynku i rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.


Gmina Poddębice – Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach

Gmina Poddębice otrzymała środki w wysokości 274 435 zł na projekt „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach”. Zakres projektu obejmuje: prace rozbiórkowe (wycinkę drzew, demontaż placu zabaw, demontaż ogrodzenia placu zabaw, rozbiórka elementów betonowych), prace budowlane (chodnik, utwardzenia, obrzeża, murek oporowy, nawierzchnia z piasku, ogrodzenie terenu, zabezpieczenie instalacji TV, monitoring), wyposażenie ( montaż małej architektury, siłowni plenerowej, placu zabaw), zieleń (wykonanie trawnika, nasadzeń, wykonanie górek).  Zaplanowane prace są niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie miejsca wypoczynku i rekreacji w Poddębicach.


Gmina Konstantynów Łódzki – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej

Gmina Konstantynów Łódzki otrzymała środki w wysokości 250 020 zł na projekt „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej”. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, oznakowanie i BRD, oświetlenie, mała architektura. Operacja przyczyniła się do rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej gminy Konstantynów Łódzki.

 


 

Gmina Uniejów – Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. I.Bojakowskiej w Uniejowie

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł na projekt „Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. I.Bojakowskiej w Uniejowie”. Zrealizowano następujące zadania: 1) Wykonanie nawierzchni komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową; 2) Wbudowanie prefabrykowanych murków oporowych z gabionów wypełnionych kamieniem z siedziskami; 3) montaż obiektów małej architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci, toalety dla psów, oraz tablic informacyjnych; 4) Zamontowanie fontanny w postaci jedenastu strumieni wody z oświetleniem wraz z niecką, komorą pompową (zbiornikiem) i skrzynką sterowniczą; 5) Montaż lamp oświetlających teren oraz wykonania instalacji elektrycznej do oświetlenia i zasilania fontanny ; 6) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 7) posadzenie drzew, roślin i założenie trawników 8) Wykonanie automatycznego systemu nawadniania. Operacja przyczyniła się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, podniosła standard życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru w miejscowości Uniejów.


Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu otrzymała środki w wysokości 49 454 zł na projekt pod nazwą „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”. Zakres operacji obejmował wyposażenie istniejącego terenu rekreacyjno- sportowego  zabaw  w innowacyjne oświetlenie lampy solarno- wiatrowe.  Ponadto zostanie doposażony teren w nowe ławki z siedziskiem i oparciem drewnianym, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.  Wszystkie wymienione elementy zostały powiązane poprzez funkcjonalne zagospodarowanie terenu (oświetlenie OZE), dzięki czemu miejscowość zyskała spójną strefę rekreacyjno-sportowo-turystyczną.


Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich – Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Gminny Ośrodek w Świnicach Warckich otrzymał środki w wysokości 161 639 zł na projekt „Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich”. Operacja obejmowała zakup średniej estrady mobilnej i zestawu kina plenerowego. Działania przyczyniły się do zwiększenia oferty kulturalno- rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Świnice Warckie poprzez wyposażenie w sprzęt placu imprezowego.


Gmina Zgierz – Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Gmina Dalików otrzymała środki w wysokości 273 359,00 zł. Zakres operacji obejmuje min. wykonanie nowych posadzek w części pomieszczeń, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, osuszenie fundamentów, docieplenie ścian fundamentowych  wykonanie izolacji ścian, zakup i montaż oświetlenia LED oraz nowoczesnego systemu wentylacyjnego.


Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji otrzymało środki w wysokości 77 937,00 zł. Zakres operacji obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzeń, chodników, montaż elementów edukacyjnych, grilla, altany oraz budowę pomostu pontonowego. Zaprojektowano także solarne lampy parkowe LED i stacje naprawy rowerów.


Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji otrzymało środki w wysokości 112 900,00 zł. Zakres operacji obejmuje budowę wolno stojącej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu, montażem oświetlenia LED i wykonaniem nasadzeń.


Forum Inicjatyw Twórczych – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła

Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty na potrzeby działalności kulturalno-rekreacyjnej, utwardzenie terenu poprzez utworzenie wewnętrznej komunikacji kołowej i pieszej z wyodrębnionymi miejscami postojowymi (chodniki, drogi i parkingi), wykonanie nasadzeń zieleni oraz ogrodzenie terenu pozwolą na utworzenie jedynego miejsca spotkań w najbliższej okolicy, umożliwiającego zawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń, informacji i wspólne spędzenie czasu wolnego. Zagospodarowanie przestrzeni w znaczący sposób poprawiło walory użytkowe i estetyczne terenu objętego projektem.


Gmina Świnice Warckie – Rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świnice Warckie

Operacja dotyczyła rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świnice Warckie. Zakres operacji obejmował remont i termomodernizacyjne w budynku gminnym, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich i Punkt Informacji Turystycznej w Świnicach Warckich – polegające na remoncie stropodachu, osuszeniu i wzmocnieniu fundamentów, termomodernizacji całego budynku, wymianie rynien, remoncie pomieszczeń GOK-u na potrzeby prowadzonych działań dla osób 50+ oraz zamontowaniu przed budynkiem ławeczki z systemem fotowoltaicznym.