Projekt współpracy „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”

W ramach realizacji projektu założono organizację cyklu szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych mających na celu ponoszenie kompetencji rybaków, członków RLGD i osób zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie hodowli ryb. Projekt jest realizowany przez 9 lokalnych grup rybackich.

tekst alternatywny
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w 4 szkoleniach, studyjnej wizycie szkoleniowej połączonej z prezentacją dobrych praktyk oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branży rybackiej.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

– szkolenie „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”

– szkolenie „Profilaktyka w hodowli ryb”

– szkolenie „Typy łowisk wędkarskich”

– konferencja „Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych

– wizytę szkoleniową w Dolinie Baryczy

– utworzenie strony internetowej służącej udostępnieniu wiedzy i dobrych praktyk dla rybaków

 

Projekt współpracy „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W ramach projektu przez zorganizowane zostaną szkolenia:
  1. „Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych” odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego (Sobków, Karsznice)
  2. „Wzorowe gospodarstwo rybackie” – odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2018r. na terenie opolskiego (Grodziec).
  3. „Profilaktyka w hodowli ryb” oraz „Typy łowisk wędkarskich i ich rola w rekreacji”
  4. „Wizyta szkoleniowa „Karp bogactwem Doliny Baryczy” – odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2018r. na terenie województwa dolnośląskiego (obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”).

 

Podsumowania i fotorelacje:
  1. ”Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych”
  2. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”
  3. „Profilaktyka w hodowli ryb” i „Typy łowisk wędkarskich i ich rola w rekreacji”
  4. Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”