Projekt współpracy „Punkty Aktywnego Wypoczynku”

Projekt realizowany przez 4 lokalne grupy działania oraz 1 grupę rybacką z terenu województwa łódzkiego: Lokalną Grupę Działania „PRYM”, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” oraz Rybacka Lokalna Grupę Działania „Z Ikrą”.

W wyniku realizacji projektu powstały 42 Punkty Aktywnego Wypoczynku – siłownie plenerowe. Promocja wszystkich miejsc odbyła się poprzez organizację oficjalnych otwarć wraz z zajęciami z trenerami i dietetykami, warsztatami kulinarnymi, TARG ZDROWIA – FIT oraz internetową, interaktywną mapę. Dodatkowo zostały opracowane gadżety sportowe (opaski frotte i ściskacze do rąk).

tekst alternatywny
 

RLGD „Z Ikrą” jako partner projektu realizował budowę dwóch siłowni plenerowych w miejscowościach Poddębice i Pęczniew; organizację zajęć promujących pro zdrowotny tryb życia z udziałem trenerów fitness i dietetyka na terenie 8 gmin należących do RLGD, organizację warsztatów kulinarnych w Poddębicach, zakup gadżetów sportowych dla mieszkańców obszaru RLGD oraz dla mieszkańców, którzy uczestniczyli w otwarciach PAW u wszystkich partnerów.

Projekt współpracy „Punkty Aktywnego Wypoczynku” został zrealizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.