Szkółki wędkarskie „Z Ikrą”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg
w Sieradzu w celu promocji wędkarstwa powołała w 2018r. 11 szkółek wędkarskich dla dzieci
i młodzieży z terenu gmin partnerskich: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz.
Do współpracy zaprosiliśmy szkoły podstawowe i gimnazjalne, organizacje pozarządowe, gminne ośrodki kultury, kółka wędkarskie itp. W 2019r. powołano kolejną szkółkę wędkarską.

W tej chwili mamy pod opieką 12 szkółek wędkarskich, liczących około 100 dzieci.

Każda ze szkółek została wyposażona w niezbędny sprzęt wędkarski. Swoje umiejętności trenują
pod okiem opiekunów, a przynajmniej raz do roku spotykają się na organizowanych przez nas zawodach wędkarskich by wyłonić spośród siebie najlepszych wędkarzy, nawiązywać przyjaźnie
i propagować wędkarstwo wśród swoich rówieśników.