O nas

 

 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Z Ikrą” powstała w 2015 roku
po to by odczarować myślenie,
że w Polsce rybactwo śródlądowe nie istnieje. A ono ma się bardzo dobrze, a dzięki wsparciu grupy rybackiej może rozwijać
się w najlepszy, możliwy sposób.

 

 

Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu oraz Kierownik Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 

Katarzyna Krawczyk pracuje na stanowisku Specjalisty ds. obsługi biura

 Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” działa w 5-osobowym składzie. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Zarządu, inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

– Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu

– Adam Michaś – Wiceprezes Zarządu

– Sławomir Kaczmarek – Członek Zarządu

– Paweł Leszczyński – Członek Zarządu

– Grzegorz Torzewski – Członek Zarządu

W dniu 20.11.2019r. Zarząd powołano na drugą kadencję w niezmienionym składzie.Rada Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” liczy 11 członków. Do kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej LSR oraz uchwalanie oraz zmiana regulaminu organizacyjnego obrad Rady.

Urszula Łukasik reprezentantka gminy Uniejów, pełni funkcję Przewodniczącej Rady RLGD

Monika Szkudlarek reprezentantka gminy Konstantynów Łódzki, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady RLGD

Ewa Suchanowska reprezentantka gminy Aleksandrów Łódzki

Jarosław Witczak reprezentant gminy Dalików

Renata Bujnowicz reprezentantka gminy Lutomiersk

Tomasz Igiel reprezentant gminy Pęczniew

Tomasz Kujawiak reprezentant gminy Parzęczew

Henryk Olejniczak reprezentant gminy Poddębice

Agnieszka Dulas reprezentantka gminy Świnice Warckie

Beata Witkowska reprezentantka gminy Wartkowice

Sławomir Wosiecki reprezentant gminy ZgierzKomisja Rewizyjna RLGD działa w niezmienionym 3-osobowym składzie:

Zbigniew Rakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Nowak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Gieraga – Członek Komisji Rewizyjnej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, przedkładanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, pokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz podmiotu przeprowadzającego ewaluację LSR, uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Komisji Rewizyjnej.