prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na projekty dot. wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej

Czytaj więcej