Aktualności

Dzień dobry,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące wypracowania
ostatecznych celów, typów projektów oraz budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2024-2027.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie
w środę 15 maja 2024r. o godzinie 9.00.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

– Członkowie Związku Producentów Ryb –

Uprzejmie przypominam tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, że  do dnia 12.03.2024 r. należy złożyć w IRŚ sprawozdanie RRW-22 za 2023 r.
Uzyskanie z IRŚ potwierdzenia złożenia sprawozdania jest szczególnie istotne

w zakresie rozliczenia w ARiMR otrzymanych dofinansowań.

Jednocześnie przypominam o konieczności przesłania kserokopii sprawozdania RRW-22 za 2023 r., zgodnej z danymi złożonymi w IRŚ,

na adres biura Związku (ul. Krakowska 5/2, 61-889 Poznań) lub skanów stron sprawozdania zwrotnym e-mailem.  Nie ma natomiast potrzeby przysyłania do nas potwierdzenia złożenia.

Czytaj więcej