OCENA JAKOŚCI DORADZTWA

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym przez Biuro RLGD „Z Ikrą” doradztwem dla osób chcących pozyskać dotacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz chęcią podnoszenia jakości świadczonego przez pracowników doradztwa, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Posłuży ona ocenie udzielonego doradztwa.

Ankieta jest anonimowa.

 

Wypełniona ankietę można złożyć osobiście w biurze RLGD, przesłać pocztą lub mailem na adres: biuro@lzikra.org.pl.

ANKIETA – Ocena jakości doradztwa świadczonego przez RLGD „Z Ikrą” – .pdf

ANKIETA – Ocena jakości doradztwa świadczonego przez RLGD „Z Ikrą” – .docx