spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Priorytetu 4

Czytaj więcej