Przewodnik turystyczno-krajoznawczy „Między Wartą, Bzurą i Nerem”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” powstała w 2015 roku. Obejmuje obszar jedenastu gmin województwa łódzkiego: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, położonych na terenie czterech powiatów: łęczyckiego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego.

RLGD „Z Ikrą” działa na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, w szczególności na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, podnoszenia atrakcyjności tych terenów, poprawy jakości życia na obszarach rybackich, upowszechniania turystyki i agroturystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promowania lokalnych produktów, rzemiosła i rękodzielnictwa.

RLGD leży na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu trzech rzek: środkowej Warty, dolnej i środkowej Bzury oraz środkowego i dolnego Neru, a jej zachodnia granica opiera się o Zbiornik Jeziorsko. Nad Wartą leży miasto Uniejów, nad utworzonym na niej Zbiorniku Jeziorsko-gmina Pęczniew. Ner największy, prawostronny dopływ Warty płynie przez Konstantynów Łódzki, gminy Lutomiersk, Poddębice, Wartkowice i Świnice, w jego dorzeczu leży również gmina Dalików.

 

 

Gminy Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w przewodniku:

tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny