Dokumenty

DOKUMENTY: 

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” –
  Obowiązuje od 21 lutego 2018 r.


 2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
  przez Społeczność


 3. USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r

 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r

 6. Wzór Umowy O Dofinansowanie – Priorytet 4

 7. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 8. Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 9. Statut Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 10. Lista członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 11. Lista członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą

 12. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 13. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Rybackiej Lokalnej Grypy Działania „Z Ikrą” za rok 2016

 14. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Rybackiej Lokalnej Grypy Działania „Z Ikrą” za rok 2017

 15. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2017

 16. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2018


 17. WNIOSEK o Dofinansowanie – Priorytet 4

 18. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 19. Biznes Plan –  Uproszczony

 20. Załącznik Nr. 8 – Wzór Protestu